HYDROLOGIE ČESKÉ REPUBLIKY

ŘEKY

- hlavním zdrojem vody jsou srážky ( dešťové, sněhové )

- nevýhodou našich řek je jejich proměnlivá vodnost v průběhu roku, největší průtoky mají na jaře při tání sněhu; povodně se objevují i po vydatných letních bouřkách a to zejména na horních tocích; nejnižší průtoky mívají horské řeky na konci zimy a řeky v nížinách na konci léta.

- říční síť je poměrně hustá - 770 m na km2 , přesto se vlivem regulací zkrátila délka českých toků za poslední dvě století asi o 4500 km

1. Povodí Labe

- délka 379 km, prameny v Krkonoších, ČR opouští u Hřenska, pravostranné přítoky - Cidlina, Jizera, Ploučnice, levostranné přítoky - Metuje, Orlice, Chrudimka, Vltava, Ohře a Bílina

- Vltava - nejdelší česká řeka 433 km, pramení na Šumavě, soustava přehradních nádrží, ústí u Mělníka do Labe, přítoky - P - Malše, Lužnice, Sázava, L - Otava, Berounka

2. Povodí Moravy

- 352 km, pramení pod Kralickým Sněžníkem, ústí do Dunaje, přítoky - L - Bečva, P - Dyje ( Jevišovka, Svratka s přítoky Svitavou a Jihlavou )

3. Povodí Odry

- pramení v Oderských vrších, přítoky - Opava, Ostravice a Olše

JEZERA

RYBNÍKY

- budování rybníků má velkou tradici

PŘEHRADNÍ NÁDRŽE

PODZEMNÍ VODY

- prosté se nacházejí zejména v oblasti České tabule, Podkrušnohorských, Jihočeských a Ostravské pánvi

- minerální vody se dělí podle

- léčebné využití mají také radioaktivní vody z okolí Jáchymova a Teplic

ZNEČIŠŤOVÁNÍ VOD A JEJICH OCHRANA

Úvodní stránka